Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 7% (2)
 

Енглески језик 17% (5)
 

Руски језик 10% (3)
 

Математика 7% (2)
 

Физика 0% (0)
 

Хемија 0% (0)
 

Биологија 7% (2)
 

Историја 3% (1)
 

Географија 3% (1)
 

Физичко васпитање 34% (10)
 

Техничко и информатичко образовање 3% (1)
 

Ликовна култура 0% (0)
 

Музичка култура 0% (0)
 

Изборни спорт 3% (1)
 

Веронаука 3% (1)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?