Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 6% (5)
 

Енглески језик 12% (10)
 

Руски језик 4% (3)
 

Математика 8% (7)
 

Физика 2% (2)
 

Хемија 1% (1)
 

Биологија 14% (12)
 

Историја 5% (4)
 

Географија 1% (1)
 

Физичко васпитање 31% (26)
 

Техничко и информатичко образовање 6% (5)
 

Ликовна култура 1% (1)
 

Музичка култура 1% (1)
 

Изборни спорт 1% (1)
 

Веронаука 5% (4)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?