Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 7% (6)
 

Енглески језик 11% (10)
 

Руски језик 3% (3)
 

Математика 8% (7)
 

Физика 2% (2)
 

Хемија 1% (1)
 

Биологија 14% (13)
 

Историја 5% (5)
 

Географија 2% (2)
 

Физичко васпитање 30% (27)
 

Техничко и информатичко образовање 5% (5)
 

Ликовна култура 2% (2)
 

Музичка култура 1% (1)
 

Изборни спорт 1% (1)
 

Веронаука 7% (6)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?