Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 6% (4)
 

Енглески језик 13% (8)
 

Руски језик 5% (3)
 

Математика 6% (4)
 

Физика 2% (1)
 

Хемија 2% (1)
 

Биологија 15% (9)
 

Историја 6% (4)
 

Географија 2% (1)
 

Физичко васпитање 27% (17)
 

Техничко и информатичко образовање 6% (4)
 

Ликовна култура 2% (1)
 

Музичка култура 2% (1)
 

Изборни спорт 2% (1)
 

Веронаука 5% (3)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?