Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 8% (2)
 

Енглески језик 20% (5)
 

Руски језик 8% (2)
 

Математика 4% (1)
 

Физика 0% (0)
 

Хемија 0% (0)
 

Биологија 8% (2)
 

Историја 4% (1)
 

Географија 0% (0)
 

Физичко васпитање 36% (9)
 

Техничко и информатичко образовање 4% (1)
 

Ликовна култура 0% (0)
 

Музичка култура 0% (0)
 

Изборни спорт 4% (1)
 

Веронаука 4% (1)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?