Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 6% (6)
 

Енглески језик 10% (10)
 

Руски језик 5% (5)
 

Математика 8% (8)
 

Физика 2% (2)
 

Хемија 1% (1)
 

Биологија 15% (14)
 

Историја 5% (5)
 

Географија 3% (3)
 

Физичко васпитање 28% (27)
 

Техничко и информатичко образовање 5% (5)
 

Ликовна култура 2% (2)
 

Музичка култура 1% (1)
 

Изборни спорт 1% (1)
 

Веронаука 6% (6)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?