Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 6% (3)
 

Енглески језик 15% (7)
 

Руски језик 6% (3)
 

Математика 9% (4)
 

Физика 2% (1)
 

Хемија 0% (0)
 

Биологија 13% (6)
 

Историја 6% (3)
 

Географија 2% (1)
 

Физичко васпитање 30% (14)
 

Техничко и информатичко образовање 6% (3)
 

Ликовна култура 0% (0)
 

Музичка култура 0% (0)
 

Изборни спорт 2% (1)
 

Веронаука 2% (1)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?