Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 7% (5)
 

Енглески језик 11% (8)
 

Руски језик 4% (3)
 

Математика 8% (6)
 

Физика 3% (2)
 

Хемија 1% (1)
 

Биологија 14% (10)
 

Историја 5% (4)
 

Географија 1% (1)
 

Физичко васпитање 32% (23)
 

Техничко и информатичко образовање 5% (4)
 

Ликовна култура 1% (1)
 

Музичка култура 1% (1)
 

Изборни спорт 1% (1)
 

Веронаука 4% (3)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?