Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 7% (4)
 

Енглески језик 14% (8)
 

Руски језик 5% (3)
 

Математика 7% (4)
 

Физика 2% (1)
 

Хемија 0% (0)
 

Биологија 14% (8)
 

Историја 7% (4)
 

Географија 2% (1)
 

Физичко васпитање 29% (17)
 

Техничко и информатичко образовање 5% (3)
 

Ликовна култура 2% (1)
 

Музичка култура 2% (1)
 

Изборни спорт 2% (1)
 

Веронаука 3% (2)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?