Разредне старешине


Љиљана Обрадовић - V1
Драгана Танасковић - V2

Маја Симић - VI1
Марија Матић - VI2

Слађана Миловановић - VII1
Марија Орловић - VII2

Дејан Драгољубовић - VIII1
Снежана Танасијевић - VIII2