Техника и технологија 5. разред

Примена информационих технологија у савременом саобраћају
П
ешак и бициклиста у саобраћају


                5.   Разред - Техника и технологија март 2020. године

47. и 48. Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

                       Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала: прибор за мерење, обележавање и  контролу, алат за резање и сечење


49. и 50. Час ( време реализације друга  недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка  27.03.2020. године)

                       
Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала: спајање и завршна обрада. Заштита материјала. Избор материјала и алата и редослед њихове примене

                         Од петка 27.03.2020. године матријал ће осим овде на сајту школе бити постављен и у Гугл учионицу предмета Техника и технологија 5. разред Дудовица којој могу приступити и ученици који нису добили иницијални (позивни) мејл а код предмета могу добити или од разредног - одељењског старешине, или од предметног наставника.