Техничко и информатичко образовање 8. разред март 2020. године


 8.   Разред - Техничко и информатичко образовање  март 2020. године

49.и 50. Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)               

                 Радио техника и телевизија


Материјали  и упитници биће  постављани  и на Гугл учионице предмета 

       а код предмета је sjjtplt  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                   yxx4s74   на домену                      .com     ( за E-адресе типа ......@gmail.com)
51. и 52. Час ( време реализације друга недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

                   Телекомуникације и аудио визуелана средства


53. и 54. Час ( време реализације трећа недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године)           

                 Рад са софтверима за пројектовање и израду електричних кола и техничке документације

                  
Аплети у настави
                  Јава подршка