Техника и технологија 7. разред март 2020. године

47. и 48. Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

                      Појам,врсте, намена и конструкција робота (механика, погон и управљање)


 49.50 и 51 час . Час ( време реализације друга  недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

                     Моделовање погонских машина - вежбеМатеријал и упитник постављени су и на Гугл учионицу

       а код предмета је  csqrdec  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                    v24zm3b   на домену                      .com     ( за E-адресе типа ......@gmail.com)

52 и 53 час . Час ( време реализације трећа  недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године)

                     52,53. Израда техничке документације изабраног модела ручно или уз помоћ рачунарских апликација вежбање    ( МОДЕЛ  РЕДУКТОРА)