Запослени

Саша Радаковић   Српски језик
Драгана Смљанић   Српски језик
Драгана Танасковић 52 Српски језик
Марија Орловић 72 Енглески језик
Снежана Танасијевић 82 Руски језик
Дејан Драгољубовић 81 Географија
Душица Максимовић   Историја
Маја Симић  61 Биологија
Марија Матић 62 Математика
Славица Шантрић   Математика

Иван Глишић
 
  Музичка култура
Љиљана Обрадовић  51 Ликовна култура

Сузана Алексић
 
  Хемија
Драгана Смиљанић   Физика
Драгиша Бојанић 71 ТИО

Борис Радовић 
 
  Физичко васпитање
Иван Бошковић   Физичко васпитање
Илија Цветковић   Веронаука
Јасмина Веселиновић II разред  
Миљана Ћанчаревић I разред  
Ана Димитријевић Илић IV разред  
Љиљана Танасковић III разред  
Сузана Андрић I разред Жупањац
Наташа Стефановић III разред Жупањац
Станица Милосављевић I и IV разред Чибутковица
Душица Читаковић II и III разред Чибутковица
Јованка Мићовић II разред Брајковац
Александра Арсић IV разред Брајковац
Радмила Миланко I и III разред Брајковац
Драгана Ђурђевић Продужени боравак I разред

Зорица Милошевић
 
Продужени боравак II разред