Информатика и рачунарство 7. разред март 2020. године

25. Час Информатика и рачунарство ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

            25. Час  7. разред    PyGame - Координатни систем, задавање боја, цртање дужи

26. Час Информатика и рачунарство ( време реализације друга недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

            26. час Информ. 7. разред_PyGame_ Исцртавање кругова и правоугаоника


Материјал и упитник постављени су и на Гугл учионицу

       а код предмета је bngwe5e  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                    4lfseit   на домену                      .com     ( за E-адресе типа ......@gmail.com)27. Час Информатика и рачунарство ( време реализације трећа недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године)

            
27. Час Инф. 7. разред Исцртавање многоуглова