Материјал за ученике 7. разред

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
1. Први српски устанак -борбе 1806 
2.Велика географска открића
3.Други српски устанак
4.Апсолутизам у Француској 
5.Апсолутистика Русија 
8.Хуманизам и ренесанса
9.Прва влада кнеза Милоша и Михаила 
10.Уставобранитељски режим 
11.Друга влада кнеза Милоша и Михаила 
12.Србија на путу ка независности 
13.Владичанство- Црна Гора 
14.Кнежевина -Црна Гора 
15.Срби под турском влашћу 
16.Срби у Хабзбуршкој монархији
17.Градови у Новом веку
20.Реформација и контрареформација
21.Турска држава и друштво 
22.Положај Срба под турском влашћу
23.Српска православна црква
24.Срби у ратовима Аустрије и Млетачке против Турске.
25.Сеобе Срба
26.Срби под хабзбуршком влашћу-прво полуг.
27.Срби под млетаком влашћу
28.Почеци грађанске класе код Срба 
29.Политичке револуције
30.Француска револуција
31.Француска револуција -утвр
32.Индустријска револуција
33.Ревоуција 1848.
34.Уједињење Немачке и Италије
35.Грађански рат у САД
36.Наполеонво доба
37.Балкан и велике силе
38.Први српски устанак 
39.Други српски устана утвр

ИЗВОРИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ