Измена јавних набавки

Датум: 06. Novembar 2022 23:05 Категорија: Јавне набавкеИзмена јавних набавки (извођење екскурзије)http://osdudovica.nasaskola.rs/files/Javne%20nabavke%20novembar%202022/Izmena%20plana%20javnih%20nabavki%2004-Nov-2022.pdf