Библиотека

Школска библиотека располаже са 7520 књига. Ученички фонд 5900 књига и наставнички фонд 1620 књига.
Библиотека располаже са једним рачунаром повезаним на Интернет, штампачем и апаратом за копирање.    


ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ

Е-библиотека (елeктрoнскa библиoтeкa)  je вeб (web) aпликaциja кoja, нa jeдaн нoв, сaврeмeн и тeхничи инoвaтивaн нaчин, пoмaжe кoрисницимa шкoлских библиoтeкa дa дoђу дo пoдaтaкa o књигaмa кoje сe нaлaзe у шкoлскoj библиoтeци, а уз помоћ рaчунaра или мoбилног тeлeфoна доступне нaслoвe рeзeрвишу путeм Интeрнeтa.
Претражите литературу у нашој школској билбиотеци овде:  www.osdudovica.edu.rs/bibliotekaДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Школа је започела дигиталну трансформацију школске библиотеке.

 
Књиге у дигиталној форми преузети овде: www.osdudovica.edu.rs/dbiblioteka

 
1. Дигитална Народна библиотека Србије
2. Антологија српске књижевности

3. КОБСОН
4. Српска дечја дигитална библиотека

Школа у Дудовици – центар села и света

Бесплатне електронске књиге.

Читач електронских књига за таблете и мобилне телефоне.
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
ДАН ВРЕМЕ НАСТАВНИЦИ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
8:40-10:30
 
Драгана Смиљанић
 
УТОРАК
 
8:40 -9:25
10:15-11:20
 
 
Драгана Смиљанић
 
 
СРЕДА
 
9:30-11:20
 
Драгана Смиљанић
 
 
ЧЕТВРТАК
 
 
8:40-11:20
 
Снежана Танасијевић
 
ПЕТАК
 
8:00-10:30
 
Саша Радаковић