Организација рада

Седиште матичне школе је Дудовица, а настава се изводи и у издвојеним одељењима Брајковац, Чибутковица и Жупањац.


Жупањац 011/ 8186 - 202


 
Чибутковица 011/ 8186 - 252


 

Брајковац 011/ 8199 - 000