Распоред школског звона

ВАРИЈАНТА А ПОЧЕТАК ОД 750


ЧАС
ОД
ДО
 
745
 
Први час
750
835
Други час
840
925
Трећи час
930
1015
Велики одмор
1015
1030
Четврти час
1035
1120
Пети час
1125
1210
Шести час
1215
1300
 
 
ВАРИЈАНТА B ПОЧЕТАК ОД 755


ЧАС
ОД
ДО
 
750
 
Први час
755
840
Други час
845
930
Трећи час
935
1020
Велики одмор
1020
1035
Четврти час
1040
1125
Пети час
1130
1215
Шести час
1220
1300