Разредне старешине

Дејан Драгољубовић - V1
Драгана Бабовић - V2


Љиљана Обрадовић - VI1
Драгана Танасковић - VI2

Маја Марић - VII1
Марија Матић - VII2

Драгиша Бојанић - VIII1
Марија Орловић - VIII2