Запослени

Саша Радаковић   Српски језик
Драгана Смљанић   Српски језик
Драгана Танасковић 62 Српски језик
Марија Орловић 82 Енглески језик
Снежана Ивковић   Енглески језик
Снежана Танасијевић   Руски језик
Дејан Драгољубовић 51 Географија
Душица Максимовић   Историја
Маја Марић 71 Биологија
Марија Матић 72 Математика
Славица Шантрић   Математика

Иван Глишић
 
  Музичка култура
Љиљана Обрадовић  61 Ликовна култура

Сузана Алексић
 
  Хемија
Драгана Смиљанић   Физика
Драгиша Бојанић 81 ТИО

Борис Радовић 
(Бабовић Драгана)

 
51 Физичко васпитање
Иван Бошковић   Физичко васпитање
Илија Цветковић   Веронаука
Јасмина Веселиновић III разред  
Миљана Ћанчаревић I разред  
Љиљана Танасковић IV разред  
Драгана Ђурђевић II разред  
Наташа Стефановић I, II и IV разред Жупањац
Станица Милосављевић II и III разред Чибутковица
Јелена Пакић I и IV разред Чибутковица
Јованка Мићовић II и IV разред Брајковац
Радмила Миланко I и III разред Брајковац
Сузана Андрић Продужени боравак I и II разред