Техника и технологија 8. разред март 2020. године


 8.   Разред - Техничко и информатичко образовање  март 2020. године

49.и 50. Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)               

                 Радио техника и телевизија


Материјали  и упитници биће  постављани  и на Гугл учионице предмета 

       а код предмета је sjjtplt  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                   yxx4s74   на домену                      .com     ( за E-адресе типа [email protected])
51. и 52. Час ( време реализације друга недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

                   Телекомуникације и аудио визуелана средства


53. и 54. Час ( време реализације трећа недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године), и
55. и 56. Час ( време реализације четврта недеља Наставе на даљину - од понедељка 06.4. до петка 10.04.2020. године)      

                 Рад са софтверима за пројектовање и израду електричних кола и техничке документације

                  
Аплети у настави
                  Јава подршка


57. и 58. Час ( време реализације пета недеља Наставе на даљину - од понедељка 13.4. до четвртка 16.04.2020. године)  
                     
                       Практична израда струјних кола 1

59. и 60. Час ( време реализације шеста  недеља Наставе на даљину - од уторка 21.4. до петка  24.04.2020. године)  
                     
                      Практична израда струјних кола 2  

61. и 62. Час ( време реализације седма  недеља Наставе на даљину - од понедељка  27.4. до четвртка  30.04.2020. године)  

                     Израда електромагнета 

63. и 64. Час ( време реализације осма  недеља Наставе на даљину - од понедељка  04.5. до суботе  09.05.2020. године)  

                     Израда електромагнетног релејаШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА  

ТиТ 8. разред 2020/21
Кôд предмета
mbjzj4f


1. и 2.   И  3. и 4. час 

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику.   Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња енергије и енергетска ефикасност