Техника и технологија 7. разред март 2020. године

47. и 48. Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

                      Појам,врсте, намена и конструкција робота (механика, погон и управљање)


 49.50 и 51 час . Час ( време реализације друга  недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

                     Моделовање погонских машина - вежбеМатеријал и упитник постављени су и на Гугл учионицу

       а код предмета је  csqrdec  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                    v24zm3b   на домену                      .com     ( за E-адресе типа [email protected])

52. , 53. и 54.  Час ( време реализације трећа  недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године)

                     53,54. Израда техничке документације изабраног модела ручно или уз помоћ рачунарских апликација вежбање    ( МОДЕЛ  РЕДУКТОРА)


 55. и 56. Час  (време реализације четврта  недеља Наставе на даљину - од понедељка 06.4. до петка 10.4.2020. године)

                     55. и 56. час Рад на пројкетном задатку

57. и 58. Час  (време реализације пета  недеља Наставе на даљину - од понедељка 13.4. до четвртка 16.4.2020. године)

                     57. и 58. час Рад на пројектном задатку

59. и 60. Час  (време реализације шеста  недеља Наставе на даљину - од уторка 21.4. до петка 24.4.2020. године)
                     
                     59. и 60. час Рад на пројетном задатку                    

61. и 62. Час ( време реализације седма   недеља Наставе на даљину - од  понедељка  27.4. до четвртка  30.4.2020. године)

                      61. и 62. час Рад на пројектном задатку   


63. и 64. Час ( време реализације осма  недеља Наставе на даљину - од  понедељка  04.5. до суботе  09.5.2020. године)

                       63. и 64. час Рад на пројектном задатку 

65. и 66. Час ( време реализације девета  недеља Наставе на даљину - од  понедељка  11.5. до петка  15.5.2020. године)

                      65. и 66. час Рад на пројекнтом задатку 

67. и 68. Час ( време реализације десета  недеља Наставе на даљину - од  понедељка  18.5. до суботе  23.5.2020. године)

                       67. и 68. час Рад на пројектном задатку     ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА  

ТиТ 7. разред 2020/21
Кôд предмета
334hpmn

 

1. и 2 . час   Појам, улога и развој машина и механизама