Информатика и рачунарство 7. разред март 2020. године

25. Час Информатика и рачунарство ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

            25. Час  7. разред    PyGame - Координатни систем, задавање боја, цртање дужи

26. Час Информатика и рачунарство ( време реализације друга недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка 27.03.2020. године)

            26. час Информ. 7. разред_PyGame_ Исцртавање кругова и правоугаоника


Материјал и упитник постављени су и на Гугл учионицу

       а код предмета је bngwe5e  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                    4lfseit   на домену                      .com     ( за E-адресе типа [email protected])27. Час Информатика и рачунарство ( време реализације трећа недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка 03.04.2020. године)

            
27. Час Инф. 7. разред Исцртавање многоуглова28. Час Информатика и рачунарство ( време реализације  четврта недеља Наставе на даљину - од понедељка 06.4. до петка 10.4.2020. године)

           28. час Информ. 7. разред_PyGame_ Исцртавање Кругова                                 29. Час Информатика и рачунарство ( време реализације  пета недеља Наставе на даљину - од понедељка 13.4. до четвртка 16.4.2020. године)

            29. Час Инф 7. разред   Цртање елипсе30. Час Информатика и рачунарство ( време реализације  шеста недеља Наставе на даљину - од уторка 21.4. до петка  24.4.2020. године)

            30. Час Инф 7. разред  Комбиновање облика 

31. Час Информатика и рачунарство  ( време реализације седма недеља Наставе на даљину - од понедељка 27.4. до четвртка  30.4.2020. године)
           
            31. Час Инф 7. разред Писање текста 

32. Час Информатика и рачунарство  ( време реализације осма недеља Наставе на даљину - од понедељка 04.5. до суботе 09.5.2020. године)

           32. Час Инф 7. разред Цртање помоћу петљи 

33. Час Информатика и рачунарство  ( време реализације девета недеља Наставе на даљину - од понедељка 11.5. до петка 15.5.2020. године)

             33. Час Инф. 7. разред Анимација 

34. Час Информатика и рачунарство  ( време реализације девета недеља Наставе на даљину - од понедељка 18.5. до суботе 23.5.2020. године)

             34. Час Инф 7. разред Анимација - утврђивање 


ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

Информатика 7. разред 2020/21
Кôд предмета
gezr5ti


1. час Рад са текстом