ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

    План рада за септембар     План рада за октобар   План рада за новембар

ЕКО ПАТРОЛЕ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ


АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У СЕПТЕМБРУ
   
    Предавање о начину размножавања биљака

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ОКТОБРУ
   
    Израда витража
    
    Посета расаднику Смиљанић

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У НОВЕМБРУ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ДЕЦЕМБРУ
   План рада за децембар
   Предавање о лековитим биљкама
   Постављање експерименталних биљака
   Вртови у саксији

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ЈАНУАРУ 2020. ГОДИНЕ

  Израда саксија од рециклажног материјала
  Одржавање биљака и израда саксија од рециклажног материјала
  Креативни кутак наших ученика

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД ТОКОМ ОНЛАЈН НАСТАВЕ

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ПРОЛЕЋЕ 2021. ГОДИНЕ

САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ "ЗАЈЕДНО ЗА ЛАЗАРЕВАЦ"