Техника и технологија 6. разред

Техника и технологија 6. разред (Прва недеља учења на даљину – март 2020. године)

49,50. Моделовање машина и уређаја у грађевинарству, пољопривреди или модела који користи обновљиве изворе енергије – вежбе

Техника и технологија 6. разред (Друга недеља учења на даљину: 23.03. - 27.03. 2020. године)

 51,52. Моделовање машина и уређаја у грађевинарству, пољопривреди или модела који користи обновљиве изворе енергије – вежбе


          Материјал ће бити  постављен и на Гугл учионице

          а код предмета је bcvwbf3  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)

          или                    i4eimrq   на домену                      .com     ( за E-адресе типа [email protected])


Техника и технологија 6. разред (Трећа   недеља учења на даљину: 31.03. - 03.04. 2020. године)

                53,54. Рад на пројектном задатку Макета лучног моста

Техника и технологија 6. разред ( Четврта   недеља учења на даљину: 06.4. - 10.4. 2020. године)

                55,56. Рад на пројектном задатку Макета куће од папира


Техника и технологија 6. разред ( Пета недеља учења на даљину од понедељка 13.4. до четвртка 16.4.2020. )

                57,58. Рад на пројектном задатку Макета чесме
    
Техника и технологија 6. разред ( Шеста недеља учења на даљину од уторка 21.4. до петка 24.4.2020. )

                 59,60. Рад на пројектном задатку 


Техника и технологија 6. разред ( Седма недеља учења на даљину од понедељка 27.4. до четвртка  30.4.2020. )

                61,62. Рад на пројектном задатку   


Техника и технологија 6. разред ( Осма недеља учења на даљину од понедељка 04.5. до суботе   09.5.2020. )
               
               63. и 64. час Рад на пројектном задатку 

Техника и технологија 6. разред ( Девета недеља учења на даљину од понедељка 11.5. до петка  15.5.2020. )

               65. и 66. час Рад на пројекнтом задатку
 
Техника и технологија 6. разред ( Десета недеља учења на даљину од понедељка 18.5. до суботе  23.5.2020. )   

              67. и  68.  час ТиТ 6. разред  - Рад на пројектном задатку     


ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 
 

 ТиТ 6. разред 2020/21
Кôд предмета
f7dgap3


1. и 2. час Значај и развој грађевинарства. Просторно и урбанистичко планирање