Техника и технологија 5. разред

Примена информационих технологија у савременом саобраћају
П
ешак и бициклиста у саобраћају


                5.   Разред - Техника и технологија март 2020. године

47. и 48. и 49.Час ( време реализације прва недеља Наставе на даљину - од уторка 17.03. до суботе 21.03.2020. године)

                       Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала: прибор за мерење, обележавање и  контролу, алат за резање и сечење


50. и 51. и 52 Час ( време реализације друга  недеља Наставе на даљину - од понедељка 23.03. до петка  27.03.2020. године)

                       
Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала: спајање и завршна обрада. Заштита материјала. Избор материјала и алата и редослед њихове примене

                         Од петка 27.03.2020. године матријал ће осим овде на сајту школе бити постављен и у Гугл учионицама предмета Техника и технологија 5. разред Дудовица којој могу приступити и ученици који нису добили иницијални (позивни) мејл а код предмета могу добити или од разредног - одељењског старешине, или од предметног наставника.
                          Материјал и упитник постављени су и на Гугл учионицама

                    а код предмета је mhw7chu  на домену osdudovica.edu.rs  ( за E-адресе типа ..... @osdudovica.edu.rs)
           
                    или                         2232x4d  на домену                      .com     ( за E-адресе типа [email protected])
53. и 54. Час ( време реализације трећа   недеља Наставе на даљину - од понедељка 31.03. до петка  03.04.2020. године)

                      53 и 54. Час  Израда модела од лакообрадивих материјала (дрвета, папира, текстила и коже)_5.разред_ТиТ55. и 56. Час ( време реализације четврта   недеља Наставе на даљину - од понедељка 06.4. до петка  10.4.2020. године)

                        55. и 56. Час: Израда модела од лакообрадивих материјала (дрвета, папира, текстила и коже)

57. и 58. Час ( време реализације пета   недеља Наставе на даљину - од  понедељка  13.4. до четвртка  16.4.2020. године)

                        57. и 58. час  Израда модела од лако обрадивих материјала ( дрво, папир, кожа)

59. и 60. Час ( време реализације шеста   недеља Наставе на даљину - од  уторка  21.4. до петка  24.4.2020. године)

                        59. и 60. час Рад на пројектном задатку


61. и 62. Час ( време реализације седма   недеља Наставе на даљину - од  понедељка  27.4. до четвртка  30.4.2020. године)

                        61,62. Рад на пројектном задатку    

63. и 64. Час ( време реализације осма  недеља Наставе на даљину - од  понедељка  04.5. до суботе  09.5.2020. године)

                       63. и 64. час Рад на пројектном задатку   

65. и 66. Час ( време реализације девета недеља Наставе на даљину - од  понедељка  11.5. до петка  15.5.2020. године)

                       65. и 66. час Рад на пројекнтом задатку 

67. и 68. Час ( време реализације десета недеља Наставе на даљину - од  понедељка  18.5. до суботе  23.5.2020. године)

                        67. и  68.  час ТиТ 5. разред  - Рад на пројектном задатку       


ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

ТиТ 5. разред 2020/21
Кôд предмета
azeszy5

 1. и 2. час Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења