Настава у природи

 У оквиру Наставе у природи, ученици млађих разреда, наше школе, боравили су на Златибору од 3.12. - 10.12.2016.године. 63 ученика од I - IV разреда и 6 учитеља пратилаца били су смештени у објекту Спорт-трим на Златибору.  
Реализовани су образовни циљеви предвиђени наставним планом и програмом. Ученици су усвојили знања о географском положају места у ком су боравили, рељефу, становништву, насељима, занимањима људи, биљном и животињском свету. Поред образовних остварени су и спортско-рекреативни,као и културно - забавни циљеви. Уживали су у шетњама,клискању,јахању,вожњи кочијама...