Анкета

Који је Ваш омиљени предмет?

Српски језик 7% (7)
 

Енглески језик 10% (11)
 

Руски језик 6% (6)
 

Математика 9% (9)
 

Физика 3% (3)
 

Хемија 1% (1)
 

Биологија 16% (17)
 

Историја 5% (5)
 

Географија 3% (3)
 

Физичко васпитање 26% (27)
 

Техничко и информатичко образовање 5% (5)
 

Ликовна култура 2% (2)
 

Музичка култура 1% (1)
 

Изборни спорт 1% (1)
 

Веронаука 7% (7)
 

Остале анкете

· Који је Ваш омиљени предмет?