Представе наших ученика са позоришних фестивала у Вреоцима

VI школски позоришни фестивал - Вреоци 2017. године
VI школски позоришни фестивал - Вреоци 2017. године (2)
VI школски позоришни фестивал - Вреоци 2017. године (3)
VI школски позоришни фестивал - Вреоци 2017. године (4)
Ружно паче