Физичко васпитање

Демонстрација - леви двокорак
Демонстрација- десни двокорак
Кошарка - додавање и хватање лопте
ЧАС ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Полигон са лоптом.