ТИО

Добијање и обрада текстила - свиле ( укључите аутоматски превод - титлован на српски језик избором подешавања - доњи десни угао)
http://<iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/eqFm_7KyfHI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Обрада гуме и коже
Предмети од коже

Производња папира