Вест

НОВИ УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА.

Датум: 17. Septembar 2020 16:24 Категорија: Достигнућа

32. Међународни фестивал хумора за децу.


Прочитај

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Датум: 26. Avgust 2020 21:01 Категорија: НовостиПоштовани родитељи ученика  ОШ „Михаило Младеновић Сеља“ у Дудовици, у току су припреме за почетак нове школске године.


Школа је због просторне организације и специфичних услова у којима ради од стране Школске управе добила сагласност за организацију „комбинованог“ модела наставе:

За ученике нижих разреда матичне школе у Дудовици и издвојених одељења у Жупањцу, Чибутковици и Брајковцу обезбеђен је адекватан простор у свему у складу са препорукама Министарства просвете и кризног штаба па ће:

- ученици од I - IV разреда свакодневно( пре подне) похађати наставу без подела на групе.

   ( Детаљније информације о начину организовања наставе, превентивним  мерама, правилима
     понашања током  наставе,  трајању часова и одмора и слично добићете од  професора разредне
     наставе – учитеља ваше деце).
 
- ученици од V – VIII разреда бити подељени у групе А и Б тако да ће:
   
      у првој недељи
 
      група А похађати наставу у преподневној смени понедељком, средом и петком
        (  ученици групе Б тим  данима ће пратити наставу емитовану
          на ТВ – каналима  РТС-а, без доласка у школу), а
 
      група Б похађати наставу у преподневној смени  уторком и четвртком    
          ( ученици групе А тим  данима ће пратити наставу емитовану
            на ТВ – каналима  РТС-а, без доласка у школу).
 

       следеће недеље групе А и Б мењају дане којима долазе у школу па ће у тој недељи:

       група Б похађати наставу у преподневној смени понедељком, средом и петком
           (  ученици групе А тим  данима ће пратити наставу емитовану
              на ТВ – каналима РТС-а, без доласка у школу), а
 
       група А похађати наставу у преподневној смени  уторком и четвртком    
           (  ученици групе Б тим  данима ће пратити наставу емитовану
              на ТВ – каналима РТС-а, без доласка  у школу).

  ( Детаљније информације о начину организовања наставе, превентивним  мерама, правилима понашања
    током  наставе,  трајању часова и одмора, којој групи припада ваше дете и слично добићете од  
    одељењских старешина ваше  деце).
 
 
 
Праћење  постигнућа и остварених исхода и оцењивање ученика чији родитељи су се изјаснили да ће
њихова деца пратити само ТВ наставу ( а не и наставу у школи) биће организовано на посебним часовима
у школи у складу са важећим правилницима о оцењивању ученика.
 
Сви ученици виших разреда имаће и онлајн подршку предметних наставника путем Школске Гугл учионице
и Вибер групне и појединачне комуникације.

 
Родитељски састанци:    V – разред     петак 28.08.2020. године   17:00  сати
 
 
У Дудовици  26.08.2020. године                                                                Директор школе, Зора Гајић.

Прочитај

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Датум: 22. Avgust 2020 17:16 Категорија: Новости


Поштовани родитељи ученика  ОШ „Михаило Младеновић Сеља“ у Дудовици, у току су припреме за почетак нове школске године.

Настава ће бити организована у складу са препорукама Кризног штаба и Министарства просвете.

Школа је због просторне организације и специфичних услова у којима ради израдила више могућих модела организације наставе  и након добијања сагласности од стране Школске управе детаљније ћемо Вас о свему обавестити.

Срдачан поздрав од директора школе Зоре Гајић.

Свако добро!

Прочитај

Електрична енергија_Конкурсна документација и Позив за подношење понуда

Датум: 13. Jul 2020 14:24 Категорија: Новости

Електрична енергија_Конкурсна документација и Позив за подношење понуда

Прочитај

Обавештење за родитеље

Датум: 23. Jun 2020 12:03 Категорија: Новости


ПОШТОВАНИ  РОДИТЕЉИ

На седници Наставничког већа  одржаној 22. јуна 2020. године донета је одлука да се у школској 2019/2020. години екскурзије ученика од 1. до 7. разреда не реализују.
Родитељи ученика 8. разреда  већ су се раније изјаснили да не желе да њихова деца иду на екскурзију.
Образложење:
                У претходна  три дана родитељи су почели да отказују одлазак своје деце на екскурзију због повећаног броја заражених вирусом „Ковид 19“ као и због временских прилика, честих пљускова и невремена. 
                На заказаним ралацијама неки објекти због вируса неће и даље примати посете што даље компликује реализацију.
Чланови Наставничког већа сложили су се да због свих наведених разлога и очувања здравља и безбедности ученика ове школске  године не треба реализовати екскурзије.
Новац који је на рачуну школе ће бити враћен  после процедуре раскида уговора  о чему ћете бити обавештени преко одељењских старешина и учитеља. Надамо се да ће и део новца уплаћен ТА бити враћен. 

Родитељски  састанци биће одржани у недељу, 28. јуна на Видовдан према следећем распореду:

Матична школа:

  • нижи разреди 9 сати
  • виши разреди 1030 и 1200 сати
Подручна одељења:
  • у 900  или 1000 сати 
 Прецизно време добићете од одељењских старешина и учитеља.

Молим  родитеље да се после родитељских састанака не задржавају у школским објектима.

Захваљујемо се на доброј сарадњи у току онлајн наставе.

Ученицима желимо леп одмор и свима добро здравље.
 
У Дудовици                                                                                           Директор школе
23.06.2020. године                                                                                     Зора Гајић

Прочитај

Обавештење за Савет родитеља

Датум: 15. Jun 2020 16:00 Категорија: Новости


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САВЕТ РОДИТЕЉА

Обавештавам чланове Савета родитеља о активностима у протеклом периоду:

  1. Контактом на групама одељењских старешина и учитеља са родитељима добили смо информацију да родитељи дозвољавају реализацију екскурзија од  1. до 7. разреда, где се пријавило од 67% до 85% ученика, а Законски минимум је 60%.
У току је израда докумената и Анекса везаних за настале промене. Екскурзије се реализују према Годишњем плану рада. Може доћи до промене посета неких објеката, ако неки објекти не примају посете биће замењени другим у складу са узрастом ученика.
Родитељи ученика осмог  разреда су се у веома малом броју изјаснили за реализацију екскурзије, те се за ту реализацију ради раскид уговора и ученицима ће бити враћен новац.
 
  1. Родитељи ученика 8. разреда  изјаснили су се да желе да њихова деца имају матурско вече. Припреме за прославу матурске вечери су у току, а иста ће бити 27.06.2020. године уз све предузете мере.
 
  1. Завршни испит ученика 8. разреда биће реализован  17. , 18. и 19. јуна   у складу са прописаним Законом уз предузете мере.
 
 
У Дудовици 15.06.2020. године                                                 Директор школе, Зора Гајић
                                            
                                              

Прочитај

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ.

Датум: 29. Maj 2020 16:04 Категорија: Новости

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ.

 

Прочитај

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

Датум: 26. Maj 2020 10:50 Категорија: НовостиОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Молимо пратите следећи распоред ваших активности:
 

  1. У понедељак 01. јуна  од 8 – 11 сати преузимате штампане тестове за пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест.
 
Уциљу спречавања ширења епидемије вируса COVID -19 преузимање штампаних тестова обавиће се на следећи начин:
 
Ученици  одељења 81 користиће главни улаз у школску зграду и тестове од одељењског старешине преузимати поједничано или у групама од максимално 2 члана у учионици број 7.
 
Ученици  одељења 82 користиће „ђачки“ улаз у школску зграду и тестове од одељењског старешине преузимати поједничано или у групама од максимално 2 члана у учионици број 3.
 
Ученици тог дана у школу доносе ђачке књижице са фотографијом како би се извршила њихова овера, унос шифри и  припрема за прави завршни испит.
 
Преузете штампане тестове ученици раде кући, поштујући сва правила за попуњавање завршних тестова:
- Сви одговори морају бити потврђени хемијском оловком која оставља трајни траг. ( није дозвољена употреба „пиши-бриши“ хемијских оловака )
-Није дозвољено „жврљање“ и прецртавање приликом израде тестова
 
  1. У уторак 02. јуна у школу у 7:30 сати долази сви ученици осмог разреда и са собом обавезно доносе урађене тестове из српског језика и комбиновани тест.
 
Они  у 8:00 сати приступају изради теста  из математике у просторијама школе.
 ( Ученици тог дана доносе и потребан прибор за израду теста из математике: троуглове, лењире.....)
 
Доста наших ученика су путници, па је за њих важно да ће:
ОД ПОНЕДЕЉКА 01. ЈУНА САОБРАЋАТИ СВЕ РЕДОВНЕ  ЛИНИЈЕ ЂАЧКОГ ПРЕВОЗА.
 
Школа је предузела  све мере у циљу спречавања ширења епидемије вируса COVID -19, и стално прати инструкције и савете стручних надлежних служби и поступа у складу са њима.
 
 
 
     У Дудовици                                                              Директор школе, 
  26.05. 2020. године                                                         Зора Гајић

Прочитај

Међународна смотра Хортикултирних библиотека и књижница

Датум: 25. Maj 2020 08:36 Категорија: Новости

Домаћин Треће националне смотре Хортикултурних библиотека и Друге регионалане смотре Хортикултурних библиотека 21. маја 2020. године својим Фестивалом пољског цвећа је библиотека "Љубиша Р. Ђенић" Чајетина.

Прочитај

РЕЦИКЛОСАУРУСИ

Датум: 21. Maj 2020 21:52 Категорија: Ђачки кутак

РЕЦИКЛОСАУРУСИ дело наших првака
https://www.facebook.com/1775059159187528/posts/3783596168333807/?d=n

Прочитај