ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Датум: 03. Mart 2017 09:29 Категорија: Новости

 

Основна школа Михаило Младеновић Сеља Дудовица вршиће упис деце у први разред од 1. априла до 31. маја 2017. године.

 

Упис деце у први разред дефинисан је чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - УС).

У складу са овим одредбама упис деце у први разред шк. 2017/18 године обавезан је за децу која до 31. августа имају шест година и шест месеци до седам година и шест месеци.


 

Значи, уписују се деца рођена од 1. марта 2010. године до 1. марта 2011. год.

Упис деце обављаће секретар школе.


За упис су потребна следећа документа:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал

или оверена фотокопија);

  • лекарско уверење;

  • уверење о похађању обавезног припремног

предшколског програма.

Приликом предаје докумената одредиће се термин тестирања деце, које ће вршити педагог школе прописаним тестовима.

Могу се уписати и деца која до првог септембра пуне шест година до шест година и шест месеци. Проверу спремности за превремени полазак у први разред обављаће психолог у Лазаревцу.

За све додатне информације можете се обратити на тел. школе


011/8187-011


  ДРАГИ ПРВАЦИ, ДОБРО НАМ ДОШЛИ!