Обавештење за Савет родитеља

Датум: 15. Jun 2020 16:00 Категорија: Новости


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САВЕТ РОДИТЕЉА

Обавештавам чланове Савета родитеља о активностима у протеклом периоду:

  1. Контактом на групама одељењских старешина и учитеља са родитељима добили смо информацију да родитељи дозвољавају реализацију екскурзија од  1. до 7. разреда, где се пријавило од 67% до 85% ученика, а Законски минимум је 60%.
У току је израда докумената и Анекса везаних за настале промене. Екскурзије се реализују према Годишњем плану рада. Може доћи до промене посета неких објеката, ако неки објекти не примају посете биће замењени другим у складу са узрастом ученика.
Родитељи ученика осмог  разреда су се у веома малом броју изјаснили за реализацију екскурзије, те се за ту реализацију ради раскид уговора и ученицима ће бити враћен новац.
 
  1. Родитељи ученика 8. разреда  изјаснили су се да желе да њихова деца имају матурско вече. Припреме за прославу матурске вечери су у току, а иста ће бити 27.06.2020. године уз све предузете мере.
 
  1. Завршни испит ученика 8. разреда биће реализован  17. , 18. и 19. јуна   у складу са прописаним Законом уз предузете мере.
 
 
У Дудовици 15.06.2020. године                                                 Директор школе, Зора Гајић