ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

Датум: 26. Maj 2020 10:50 Категорија: НовостиОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Молимо пратите следећи распоред ваших активности:
 

  1. У понедељак 01. јуна  од 8 – 11 сати преузимате штампане тестове за пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест.
 
Уциљу спречавања ширења епидемије вируса COVID -19 преузимање штампаних тестова обавиће се на следећи начин:
 
Ученици  одељења 81 користиће главни улаз у школску зграду и тестове од одељењског старешине преузимати поједничано или у групама од максимално 2 члана у учионици број 7.
 
Ученици  одељења 82 користиће „ђачки“ улаз у школску зграду и тестове од одељењског старешине преузимати поједничано или у групама од максимално 2 члана у учионици број 3.
 
Ученици тог дана у школу доносе ђачке књижице са фотографијом како би се извршила њихова овера, унос шифри и  припрема за прави завршни испит.
 
Преузете штампане тестове ученици раде кући, поштујући сва правила за попуњавање завршних тестова:
- Сви одговори морају бити потврђени хемијском оловком која оставља трајни траг. ( није дозвољена употреба „пиши-бриши“ хемијских оловака )
-Није дозвољено „жврљање“ и прецртавање приликом израде тестова
 
  1. У уторак 02. јуна у школу у 7:30 сати долази сви ученици осмог разреда и са собом обавезно доносе урађене тестове из српског језика и комбиновани тест.
 
Они  у 8:00 сати приступају изради теста  из математике у просторијама школе.
 ( Ученици тог дана доносе и потребан прибор за израду теста из математике: троуглове, лењире.....)
 
Доста наших ученика су путници, па је за њих важно да ће:
ОД ПОНЕДЕЉКА 01. ЈУНА САОБРАЋАТИ СВЕ РЕДОВНЕ  ЛИНИЈЕ ЂАЧКОГ ПРЕВОЗА.
 
Школа је предузела  све мере у циљу спречавања ширења епидемије вируса COVID -19, и стално прати инструкције и савете стручних надлежних служби и поступа у складу са њима.
 
 
 
     У Дудовици                                                              Директор школе, 
  26.05. 2020. године                                                         Зора Гајић