Мере превенције у спречавању ширења вируса грипа

Датум: 12. Mart 2020 11:00 Категорија: Достигнућа


           На часовима одељењског старешине, ученицима је објашњено како
сами уз мере опреза и повећане хигијене могу да допринесу очувању
здравља и спрече преношење вируса.


           На свим паноима у ходницима школе, у свим учионицама  и у свим
тоалетима постављена су упутства о коришћењу хигијенских средстава и
мерама  повећања хигијене и опреза.