Српски почетна

 ОДРЖАНО ЈЕ  ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ СЛЕДЕЋИ УЧЕНИЦИ:
5. РАЗРЕД
1. ТЕОДОРА САВИЋ
2.АНА ДАМЊАНОВИЋ
6. РАЗРЕД
1. СУЗАНА МИЛОВАНОВИЋ
2.АНАСТАСИЈА САВИЋЕВИЋ
7.РАЗРЕД
1.НЕДА ЈАНКОВИЋ
8. РАЗРЕД
1.ИСИДОРА БЛАГОЈЕВИЋ


                            
 ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ

Добро прочитај следеће напомене и проучи примере, како би ти било лакше да решаваш задатке са гласовним променама. Потруди се да увек пратиш описани поступак, како би долазиo до сигурног решења.


  Гласовна промена се извршила онда када примећујеш да је неки глас различит:
 • у различитим падежима (дечак – дечаци: К→Ц)
 • у различитим родовима (редак-ретка: Д→Т, изгубило се А)
 • у насталој речи и речи од које настаје (круг – кружић: Г→Ж)

 Када утврђујеш како је нека реч настала, посматраш њен основни облик:
 • номинатив једнине
 • мушки род

 Када треба одредити гласовну промену, прати следећи поступак:
1. најпре мораш да утврдиш КАКО је дата реч настала
 • пример 1: када видиш реч кружић, питаш се од чега настаје и закључујеш да је то мали круг, па је, дакле, та реч настала од речи круг, на коју је додати суфикс -ић: круг+ић
 • пример 2: када видиш облик дечаци, питаш се како гласи у основном облику, у номинативу једнине и закључујеш да је то облик дечак. Дакле, номинатив множине је настао тако што је додат наставак за облик – и: дечак+и
 • пример 3: када видиш облик ретка, питаш се како гласи у основном облику, тј. у мушком роду и закључујеш да је то облик редак, на који је додат наставак -а за грађење женског рода: редак+а
2. затим мораш добро да сагледаш речи и УПОРЕДИШ шта се у њима разликује
 • пример 1: упоређујеш облик круГић и исправан облик круЖић, схваташ да се Г променило у Ж
 • пример 2: упоређујеш облик дечаКи и исправан облик дечаЦи, схваташ да се К променило у Ц
3. кад утврдиш који гласови су се променили, онда закључујеш на основу њих о којој је гласовној промени реч (да би ово могао да одредиш, мораш добро да научиш правила за вршење гласовних промена, који гласови се мењају у које и зашто и онда ћеш врло лако доћи до коначног решења – у оба примера је у питању палатлизација)

Увек пажљиво записуј настанак речи, да не би пропустио неку гласовну промену, уколико их има више:
Пример:
ретка = редак+а = редака = редка (непостојано А, изгубило се а) = ретка (Д→Т: једначење сугласника по звучности)Вежбање     

1. Одреди ВРСТУ подвучених речи.
Изненада, без икакве најаве, његову грозничаву активност заменила је нека врста занесености.
а) изненада ____________________________б) без ____________________________
в) његову ______________________________ г) активност _____________________
д) заменила ____________________________ ђ)занесености ____________________

2. Одреди СЛУЖБУ/ФУНКЦИЈУ подвучених речи.
Морао је да измакне из Београда и да се придружи онима што су, чуло се, свуд по околини дизали народ на буну.
а) из Београда ________________________ б) се придружи _____________________
в) онима _____________________________ г) свуд по околини __________________
д) народ ______________________________ ђ) на буну ________________________

3. Подели усправном линијом реченицу на ПРЕДИКАТСКЕ. Одреди НАПОРЕДНЕ ОДНОСЕ између независних предикатских реченица.
а) Нема сира, и нема јаја и млека, већ хиљаду година није тамо крочила кокош, крава или кобила.
________________________________________________________________________
б) Порани мишљу, а покасни језиком, нећеш се кајати.
________________________________________________________________________
в) Све ле лепо и уредно слаожио, само су му папири остали на столу.
________________________________________________________________________

4. Подвуци реченичне чланове у НАПОРЕДНОМ ОДНОСУ и одреди тип односа.
а) Има јела чији укус треба проценити тек код трећег или код последњег залогаја.
________________________________________________________________________
б) Тамо нема гроба старијег од три године ни човека млађег од осамнаест лета.
________________________________________________________________________
в) Осим птица и биљака тамо нема бића женског рода.
________________________________________________________________________

5. Одреди ВРСТУ подвучених речи.
Свако гледа Црногорца као да га сад први пут виде и у гусле које ишчезавају у његовим великим шакама.
а) свако ________________________________ б) први __________________________
в) и __________________________________ г) ишчезавају _____________________
д) његовим ____________________________ ђ) великим _______________________
6. Одреди СЛУЖБУ/ФУНКЦИЈУ подвученим речима.
А што ме питате за какву кривицу он мене мучи, то ћу јасно рећи вам.
а) ме _________________________________ б) питате__________________________
в) он _________________________________ г) мене __________________________

д) ћу рећи _____________________________ ђ) јасно _________________________
 7. Подвученим речима одреди ПАДЕЖЕ у реченици.
Терзији Мехмеду се допаде овај младић златних руку, па га је доброћудно наговарао да се потурчи: онда би му он дао (као у причи) и кћер за жену и нешто свог имања, и део радње.
а) терзији Мехмеду __________________
б) овај младић ______________________
в) златних руку _____________________
г) га _______________________________
д) му ______________________________
ђ) кћер _____________________________
 
8. Наредне речи и групе речи разврстај према захтеву.
 • РАДОСТАН- СРЕЋАН,
 • ЗВЕЗДА (на небу)- ЗВЕЗДА (славна личност),
 • МИРАН-НЕМИРАН,
 • КОСА (алат) – КОСА (женско име),
 • ЋЕРКИЦА,
 • РУЧЕТИНА
 • ГЛАВА (део тела)- ГЛАВА (мотора),
 • ВЕЛИКИ-МАЛИ,
 • ДРАГ-МИО,
 • МИШИЋ (орган) – МИШИЋ (мали миш),
 • ПТИЧИЦА,
 • КУЋЕТИНА
Деминутиви (умањенице) _________________________________________________
Аугментативи (увећанице) ________________________________________________
Синоними ______________________________________________________________
Хомоними ______________________________________________________________
Антоними ______________________________________________________________
Вишезначне (полисемичне) _______________________________________________
Вежбање
1. Одреди ВРСТУ подвучених речи.
Изненада, без икакве најаве, његову грозничаву активност заменила је нека врста занесености.
а) изненада ____________________________б) без ____________________________
в) његову ______________________________ г) активност _____________________
д) заменила ____________________________ ђ)занесености ____________________

2. Одреди СЛУЖБУ/ФУНКЦИЈУ подвучених речи.
Морао је да измакне из Београда и да се придружи онима што су, чуло се, свуд по околини дизали народ на буну.
а) из Београда ________________________ б) се придружи _____________________
в) онима _____________________________ г) свуд по околини __________________
д) народ ______________________________ ђ) на буну ________________________

3. Подели усправном линијом реченицу на ПРЕДИКАТСКЕ. Одреди НАПОРЕДНЕ ОДНОСЕ између независних предикатских реченица.
а) Нема сира, и нема јаја и млека, већ хиљаду година није тамо крочила кокош, крава или кобила.
________________________________________________________________________
б) Порани мишљу, а покасни језиком, нећеш се кајати.
________________________________________________________________________
в) Све ле лепо и уредно слаожио, само су му папири остали на столу.
________________________________________________________________________

4. Подвуци реченичне чланове у НАПОРЕДНОМ ОДНОСУ и одреди тип односа.
а) Има јела чији укус треба проценити тек код трећег или код последњег залогаја.
________________________________________________________________________
б) Тамо нема гроба старијег од три године ни човека млађег од осамнаест лета.
________________________________________________________________________
в) Осим птица и биљака тамо нема бића женског рода.
________________________________________________________________________

5. Одреди ВРСТУ подвучених речи.
Свако гледа Црногорца као да га сад први пут виде и у гусле које ишчезавају у његовим великим шакама.
а) свако ________________________________ б) први __________________________
в) и __________________________________ г) ишчезавају _____________________
д) његовим ____________________________ ђ) великим _______________________
6. Одреди СЛУЖБУ/ФУНКЦИЈУ подвученим речима.
А што ме питате за какву кривицу он мене мучи, то ћу јасно рећи вам.
а) ме _________________________________ б) питате__________________________
в) он _________________________________ г) мене __________________________

д) ћу рећи _____________________________ ђ) јасно _________________________
 7. Подвученим речима одреди ПАДЕЖЕ у реченици.
Терзији Мехмеду се допаде овај младић златних руку, па га је доброћудно наговарао да се потурчи: онда би му он дао (као у причи) и кћер за жену и нешто свог имања, и део радње.
а) терзији Мехмеду __________________
б) овај младић ______________________
в) златних руку _____________________
г) га _______________________________
д) му ______________________________
ђ) кћер _____________________________
 
8. Наредне речи и групе речи разврстај према захтеву.
 • РАДОСТАН- СРЕЋАН,
 • ЗВЕЗДА (на небу)- ЗВЕЗДА (славна личност),
 • МИРАН-НЕМИРАН,
 • КОСА (алат) – КОСА (женско име),
 • ЋЕРКИЦА,
 • РУЧЕТИНА
 • ГЛАВА (део тела)- ГЛАВА (мотора),
 • ВЕЛИКИ-МАЛИ,
 • ДРАГ-МИО,
 • МИШИЋ (орган) – МИШИЋ (мали миш),
 • ПТИЧИЦА,
 • КУЋЕТИНА
Деминутиви (умањенице) _________________________________________________
Аугментативи (увећанице) ________________________________________________
Синоними ______________________________________________________________
Хомоними ______________________________________________________________
Антоними ______________________________________________________________
Вишезначне (полисемичне) _______________________________________________


Именичке заменице
Најједноставније речено, заменице су врста речи која мења неки појам.
Именичке заменице замењују неку именицу (сам појам то говори).

 Заменице које мењају неку конкретну особу зову се ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ.
пр.  Милош је дао поклон Милици.         Милош и Милица су властите именице. У следећем примеру ће бити замењене именичком заменицом:
         ОН је дао поклон  ЊОЈ.                               Именица Милош замењена је заменицом ОН, а именица Милица замењена је заменицом ОНА (овде је у дативу, па је облик зато ЊОЈ).

Заменице које мењају неки неодређени појам или особу зову се НЕЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ.
пр. Милош је дао поклон Милици.                У овом случају знамо ко су конкретни учесници – то су Милош и Милица. Међутим, ако не знамо о коме се говори, онда ће реченица гласити:
       НЕКО је дао поклон НЕКОМЕ.              Заменица НЕКО сада је НЕЛИЧНА, јер не говори о неком конкретном лицу (особи).
        И именицу поклон бисмо могли заменити неличном заменицом (ако не знамо шта је неко дао):
        НЕКО је дао НЕШТО НЕКОМЕ.               Сада имамо реченицу која је пуна неодређених информација, јер су уместо именица употребљене неличне заменице – НЕЛИЧНА заменица НЕШТО заменила је именицу поклон.

 Дакле, именичке заменице могу бити:
ЛИЧНЕ:
ЛИЦЕ ЈЕДНИНА МНОЖИНА
1. ЈА МИ
2. ТИ ВИ
3. ОН, ОНА, ОНО ОНИ, ОНЕ, ОНА
НЕЛИЧНЕ:
 • неодређене – НЕКО, НЕШТО
 • одричне – НИКО, НИШТА
 • одређене(опште) – СВАКО, СВАШТА
 • упитно-односне – КО, ШТА


 

Служба (функција) речи
Главни реченични чланови су:
– СУБЈЕКАТ (КО врши радњу?)
– ПРЕДИКАТ (ШТА ради субјекат?):
 • глаголски предикат – састоји се од глагола који има своје значење (су радили – глагол радити)
 • именски предикат – састоји се од помоћног глагола (бити, хтети, јесам) и неке именске речи (најчешће именице и/или придева) (је био студент: је био – помоћни глагол бити + студент – именица)
         Помоћни глагол не може сам вршити функцију предиката (јер нема значење, зато се и зове помоћни)!!!
Зависни реченични чланови су:
– ОБЈЕКАТ:
 • прави објекат – увек акузатив без предлога (кога, шта?) или деони генитив који се може заменити акузатвом без предлога (узми колача – узми колаче)
 • неправи објекатостали падежи: акузатив са предлозима (за кога, за шта? на кога, на шта?), датив (коме, чему?), локатив (о коме, о чему? на коме, на чему?)…
– ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ:
 • за време – КАДА се врши радња?
 • за место – ГДЕ се врши радња?
 • за начин – КАКО се врши радња?
 • за узрок – ЗАШТО/ ЗБОГ ЧЕГА се врши радња?
– АПОЗИЦИЈА – ближе одређује појам (показује ближе КО је он – именичка синтагма: Марко, мој најбољи друг, прошао је поред мене)
– АПОЗИТИВ – ближе одређује појам (показује ближе КАКАВ је он – придевска синтагма: Марко, уморан од трчања, прошао је поред мене)
Српски језик и књижевност
 
Дигитални правопис
Драги ученици,
Данас ћемо, осим увежбавања научених правописних правила, увежбавати и поштовање правила приликом куцања (такозвани дигитални правопис). С обзиром на то да све више користимо тастатуру (на лаптопу, мобилном телефону, таблету, компјутеру) за писање порука, мејлова, радова – треба бити и дигитално писмен!
Погледај како неписменост лоше изгледа:
– Тотална неписменост – Употребљена је „ћелава” латиница, нема великог слова ни интерпункцијских знакова!

– Тотална неписменост –  и даље нема интерпункцијских знакова!

– Није довољно само познавање правописних правила за писмено изражавање путем тастатуре!
У следећем примеру су испоштована сва правописна правила, али ДИГИТАЛНИ ПРАВОПИС није испоштован.

Зато учимо дигитални правопис!
– Порука која поштује сва правописна правила и правила дигиталног правописа!
 

Дигитални правопис

 • Прво правило је да треба користити латиничну тастатуру (и сва латинична слова – ć, č, ž, š, đ) или ћириличну тастатуру. „Ошишана” или „ћелава” латиница је апсолутно непожељна!
 • После сваке речи куца се један размак.
 • Знакови интерпункције (. , ; : ? ! „”) куцају се одмах иза последњег слова у речи, па размак обавезно следи после њих.
 • Наслови дела обележавају се наводницима или искошено (италик/ курзив) – пример: „Лето на висоравни” или Лето на висоравни
 • После отворене заграде, одмах се куца текст (без размака), а затворена заграда пише се одмах после речи (такође без размака). После заграде куца се одмах знак интерпункције или се прави размак, ако следи реч.

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ПОЗНАВАЊЕ ПРАВОПИСА!
Потребно је да сви отворите најпознатију апликацију за обраду текста – Word, прочитате најосновнија правила која треба поштовати при куцању и пажљиво приступите задацима.

Следећи текст је мали водич кроз Шумадију, а док се упознајеш са њеним знаменитостима, концентриши се и на правилно писање. Води рачуна о следећим правилима:
 • писање великог слова и знакова интерпункције
 • писање назива географских појмова
 • писање назива различитих институција
 • писање речца НЕ и ЛИ
 • писање апозиције
 • писање вокатива
 • писање суперлатива
 • писање одричних заменица НИКО и НИШТА
 • писање присвојних придева

Текст који треба пажљиво прекуцати:
МОЈА ДОМОВИНА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА. НАЈ ВИШЕ ВОЛИМ ШУМАДИЈУ. ОНА ОБУХВАТА ТЕРИТОРИЈУ ИЗМЕЂУ САВЕ И ДУНАВА НА СЕВЕРУ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ НА ИСТОКУ  ЗАПАДНЕ МОРАВЕ НА ЈУГУ И ЉИГА И КОЛУБАРЕ НА ЗАПАДУ.

МОЈИ РОДИТЕЉИ СУ ПРАВИ ШУМАДИНЦИ!МАМА ЈЕ РОЂЕНА У КРАГУЈЕВЦУ СРЦУ ШУМАДИЈЕ А ТАТА ЈЕ ИЗ ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА КОД ЧАЧКА.
У ШУМАДИЈСКОМ КРАЈУ ИМА БРОЈНИХ ЗНАМЕНИТОСТИ.
ПОЗНАТИ МУЗЕЈИ У КРАГУЈЕВЦУ СУ НАРОДНИ МУЗЕЈ И МУЗЕЈ СТАРА ЛИВНИЦА КОЈИ ПРИКАЗУЈЕ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ.

НАРОДНИ МУЗЕЈ У КРАГУЈЕВЦУ

МУЗЕЈ СТАРА ЛИВНИЦА У КРАГУЈЕВЦУ

МУЗЕЈ СТАРА ЛИВНЦИА У КРАГУЈЕВЦУ
У ШУМАДИЈИ ЈЕ РОЂЕН РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ ПОЗНАТИ СРПСКИ ПИСАЦ КОЈИ ЈЕ УГЛАВНОМ ПИСАО ПРИПОВЕТКЕ( МРТВО МОРЕ,МАРКО КРАЉЕВИЋ ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ СРБИМА,ВОЂА ) .

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
У КРАГУЈЕВЦУ СЕ ОД ИСТОРИСКИХ ЗНАМЕНИТОСТИ НАЛАЗИ СПОМЕН ПАРК  21 ОКТОБАР У КОМЕ ЈЕ И СПОМЕНИК УЧЕНИЦИМА СТРЕЉАНИМ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ.

ДРАГИ ДРУГАРИ НЕЗНАМ ДАЛИ СТЕ НЕ КАДА ПОСЕТИЛИ ШУМАДИЈУ АЛ СЕ НАДАМ ДА ЋЕ ТЕ ПОСЛЕ ОВОГ КРАТКОГ ПУТОПИСА ПОЖЕЛЕТИ ДА ЈЕ ОБИЂЕТЕ.О НИЧЕМУ НЕТРЕБА СУДИТИ УНАПРЕД ЗАТО ВАС ПОЗИВАМ ДА ДОЂЕТЕ!

Правилно написан текст:
Моја домовина је Република Србија. Највише волим Шумадију. Она обухвата територију између Саве и Дунава на северу, Велике Мораве  на истоку, Западне Мораве на југу и Љига и Колубаре на  западу. 
Моји родитељи су прави Шумадинци! Мама је рођена у Крагујевцу, срцу Шумадије, а тата је из Горњег Милановца код Чачка.
У шумадијском крају има бројних знаменитости.
Познати музеји у Крагујевцу  су Народни музеј и Музеј „Стара ливница”, који приказује развој индустрије.
У Шумадији је рођен и Радоје Домановић, познати српски писац који је углавном писао приповетке („Мртво море”, „Марко Краљевић по други пут међу Србима”, „Вођа”).
У Крагујевцу се од историјских знаменитости налази Спомен-парк „21. октобар”, у коме је и споменик ученицима стрељаним у Другом светском рату.
Драги другари, не знам да ли сте некада посетили Шумадију, али се надам да ћете после овог кратког путописа пожелети да је обиђете. Ни о чему не треба судити унапред, зато вас позивам да дођете!
 
Творба речи – ПОДСЕТНИК

Врсте речи према настанку:
 • просте речи – нису настале ни од једне речи (град)
 • изведене речи (изведенице) – настају извођењем (градић)
 • сложене речи (сложенице) – настају слагањем (градоначелик)
Начини грађења речи:
 1. извођење: творбена основа + суфикс (град+ић)
 2. слагање:
  • реч + реч (крем+пита)
  • реч+ спојни вокал + реч (град+о+начелник)
  • префикс + реч (за+писати)
***Напомена: уместо речи може се користити и творбена основа (рук+о+пис)
 
СУФИКС – додаје се ИЗА речи (реч+суфикс)
ПРЕФИКС – додаје се ИСПРЕД речи (префикс+реч)
 
ПОРОДИЦА РЕЧИ – све речи које су настале од истог корена (град, градић, градоначелник, градски)
КОРЕН РЕЧИ – најмањи део речи који чува значење те речи, заједнички је за све речи из исте породице речи (-град-)
 
БИТНО:
СУФИКС – наставак за ТВОРБУ, гради нову реч, настаје ново значење (градић није исто што и град)
НАСТАВАК ЗА ОБЛИК – другачији облик у реченици, реч има исто значење: Дoшао сам у град. Видео сам све наше градове. Растајем се са родним градом – Увек је значење град (насељено место), само се облик (падеж и број) мења!

   
ПАДЕЖИ - НОМИНАТИВ