ПедагогСтручно усавршавање.Комисија вредно броји бодове после полагања мале матуре.Увек ту за ученике.