Материјал за ученике 6.разред

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
1. Свети Сава
2.Српска средњовековна култура 
3.Српска средњовековна уметност 
4.Византија до 7.века 
5.Византија до 12.века
6.Историјиски извори за исторују средњег века
7.Хришћанска црква 
8.Крсташки ратови 
9.Арабљани у средњем веку 
10.Досењавање Срба 
11. Турци Османлије и њихова освајања на Балкану
12.Моравска Србија и Косовска битка 
13.Српска деспотовина Стефана Лазаревића 
14.Српска деспотовина деспота Ђурђа Бранковића 
15.Пад Спске деспотовине и Византије
16.Пад суседних земаља под турску власт 
17.Сеоба Срба у 15 веку 
18.Основне одлике средњег века и феудализма
19.Велика сеоба народа
20.Франачка држава
21.Покрштавање Срба и њихова рана култура
22.Досељвљње Словена на Балкан
23 Србија у 11. и у 12 веку .Дукља 
24.Успон средњовековних монархија
25.Постанак и развој средњовековнох радова
26.Средњовековна култура и уметност
27.Србија у 12. и поч. 13.века
28.Успон Српске драве
29.Српско царство
30.Друштво у Држави Немањића
31.Свети Сава Немањић пројекат поводом 800 година од кефалности
32.Средњовековна Босна и Дубровник
33. Средњовековна култура код Срба утвр


ИЗВОРИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
Извори за 6.разред