5. разредЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ПРЕТХОДНИХ 5 ГОДИНА

Преузми
ЗАДАЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ТАКМИЧЕЊА

Погледај и преузми
ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Таблица множења

Основне рачунске операције-вежба

К
руг и кружница

Р
азломци

Д
ецимални бројеви