Јавне набавке

Јавна набавка електричне енергије - позив за понудеПреузми

Јавна набавка електричне енергије - конкурсна документацијаПреузми

Електрична енергија_Конкурсна документација и Позив за подношење понуда јул 2020.

http://osdudovica.nasaskola.rs/files/el energija jul 2020/4_Konkursna%20dokumentacija.doc

http://osdudovica.nasaskola.rs/files/el energija jul 2020/5_Poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20ponuda.doc
Преузми

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку електричне енергијеПреузми

Одлука о додели уговора за извођење екскурзије и наставе у природи за школску 2016/2017.Преузми

Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара - електрична енергијаПреузми